Merdeka Square

จตุรัสเมอร์เดก้า มาเลเซีย (Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka)

เป็นเรื่องปกติของทุกประเทศหากเคยเป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่นมาก่อน วันใดก็ตามที่พวกเขาสามารถประกาศตัวเป็นอิสระได้แล้วก็มักจะต้องมีสถานที่สำหรับประกาศชัยชนะแห่งนี้พร้อมกับเป็นสถานที่แห่งความทรงจำเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านั้นเอาไว้เป็นอย่างดี มาเลเซียเองในอดีตก็เคยเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรมาก่อนในสมัยที่เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคม เมื่อพวกเขาสามารถประกาศเอกราชเป็นของตนเองได้ทำให้สถานทีอย่างจตุรัสเมอร์เดก้า ( Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka) มาเลเซีย กลายเป็นสถานที่ที่พวกเขายกย่องให้มีความสำคัญมากๆ จตุรัสเมอร์เดก้า ( Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka) มาเลเซีย สถานที่แห่งประวัติศาสตร์แห่งชนชาติมาเลเซีย จตุรัสเมอร์เดก้า ( Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka) มาเลเซีย ที่มีความหมายว่าอิสรภาพแห่งนี้เคยได้รับการยกย่องให้เป็นหัวใจของมาเลเซียในยุคล่าอาณานิคมมาก่อน สถานทีแห่งนี้รายล้อมไปด้วยอาคารปกครอง แถมในอดีตครั้งหนึ่งยังเคยเป็นสนามคริกเกตของทีม Royal Selangor Club ด้วย ในช่วงปี 1957 ธงยูเนี่ยนแจ๊คได้ถูกลดลงพร้อมกับได้มีการชักธงชาติมาเลเซียขึ้นไปสู่ยอดเสาแทนเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของประเทศแห่งนี้ให้พันจากการเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันนี้จตุรัสเมอร์เดก้า ( Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka) มาเลเซียคือสถานที่สำหรับการเฉลิมฉลองวันแห่งอิสรภาพของประเทศ คอนเสิร์ต รวมถึงเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ด้วย หากได้เดินตามความยาวของจัตุรัสแห่งนี้จะได้ชมอาคารสไตล์โคโลเนียล โดยอาคารที่ดึงดูดสายตามากที่สุดคือ 1897 Sultan Abdul