5 Highlights from the National Museum of Malaysia
Uncategorized

5 ไฮไลต์เด็ดจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมาเลเซีย

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมาเลเซีย จัดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในเชิงประวัติศาสตร์ทั้งของมาเลเซียเอง รวมถึงไทยเราด้วย เนื่องจากประวัติศาสตร์บางอย่างของมาเลเซียนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเรา(หรือสยามเมื่อครั้งก่อน) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่นั่นมีโบราณวัตถุมากมาย แต่เราขอคัดไฮไลต์เด็ด 5 อย่างไม่ควรพลาด

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

ชิ้นแรกน่าสนใจทีเดียว เนื่องจากเป็นโบราณสถานเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและความเชื่อแบบบ้านเราโดยตรง อย่างที่บอกไปว่าสยาม กับ มาเลเซียนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมาเลเซียมีโบราณสถานชิ้นหนึ่งนั่นคือ พระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ปางอวโลกิเตศวร (ปางนี้จะมี 8 แขน) ชิ้นนี้ถูกค้นพบจากเมืองแร่ดีบุกของ แองเจิลโล โอเรียนทอล ในเมือง Perak ตอนปี 2479 รูปปั้นมีน้ำหนักประมาณ 63 กิโลกรัมและสูง 93 ซม. ชิ้นนี้ทำมาจากทองสัมฤทธิ์ จัดแสดงอยู่โซนบี

พระมาลา

หนึ่งในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองของมาเลเซียมาแต่ช้านาน นั่นคือ หมวก หรือ พระมาลา สิ่งนี้นอกจากเป็นเครื่องแต่งกายแล้วยังเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะของผู้สวมใส่ด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมาเลเซียมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระมาลาตรงนี้ไว้อย่างชัดเจน ตามลำดับยศถาบรรดาศักดิ์ หากสนใจสามารถไปดูเพิ่มเติมได้บริเวณแกลลอรี่โซน D

หัวประดับเรือ

ชิ้นนี้ก็น่าสนใจ นั่นคือหัวประดับเรือ หัวอันนี้แตกต่างจากที่คิดเพราะว่ามันเป็นการแกะสลักเป็นรูปคล้ายกับหัวมังกรตามความเชื่อจีน แต่กลับไม่ได้ทำจากจีน เป็นหัวเรือที่ทำจากชาวมาเลเซีย หัวประดับเรือรูปมังกรนี้ทำจากไม้ขนุน แกะสลักอย่างสวยงามพร้อมลงสีด้วย เชื่อกันว่าชิ้นนี้เป็นของพระราชวงศ์ปาหังช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถือว่าเป็นของเก่าแก่กว่าหนึ่งศตวรรษเลยทีเดียว ตั้งแสดงอยู่โซน D

เครื่องประดับ Tengku Ampuan

ชิ้นต่อไปเป็นเครื่องประดับกันบ้าง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมาเลเซียมีการจัดนิทรรศการพวกเครื่องประดับไว้ด้วย เครื่องประดับแต่ละชิ้นนอกจากความสวยงาม ความละเอียด ความแวววาวของมันแล้ว เรื่องราวของเครื่องประดับก็น่าสนใจด้วย อย่างจี้ Tengku Ampuan Mariam ชิ้นนี้เป็นของลูกสาวท่าน Sultan Ahmad of Pahang ที่เอาไว้ตอนแต่งงานกับ Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah สุลต่านแห่งตรังกานู ช่วงปี 1920 – 1942 จี้นี้พิเศษตรงด้านหลังมีการสลักชื่อเธอเอาไว้ด้วย

หัวกระโหลกชาวตากาล็อค

ชิ้นนี้อาจจะน่าตกใจสักหน่อย แต่มันสำคัญมากนั่นคือ หัวกะโหลกของชาวตากาล็อคในยุคโบราณ ชิ้นนี้เชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า 10,000 ปีแล้ว แถมยังเป็นชิ้นส่วนมนุษย์สมบูรณ์สุดชิ้นหนึ่งด้วย ชิ้นนี้ถูกฝังไว้รวมกับสินค้า เครื่องมือ และสิ่งของอีกหลายอย่าง เช่น เปลือกหอย เนื้อสัตว์ นับว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ