Do not miss the Kuala Lumpur Tower.
สถานที่ท่องเที่ยว

พลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปคู่หรือกินข้าวบนหอคอยกัวลาลัมเปอร์

ปกติแล้วเวลาที่เราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ใดก็แล้วแต่ หากต้องการชมความงดงามจากมุมสูงของสถานที่นั้นๆ ก็มักจะต้องขึ้นไปยังหอคอยเพื่อมองดูวิวทิวทัศน์ระยะไกลซึ่งถือว่าเป็นความงดงามที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับใครก็ตามที่มีโอกาสได้เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย แล้วต้องการชมความสวยงามจากมุมสูงแล้วต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมเยียนยังสถานที่แห่งนี้แน่นอนกับสถานที่ที่ชื่อว่า หอคอยกัวลาลัมเปอร์ สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจของประเทศมาเลเซีย หากใครได้ขึ้นไปรับรองเลยว่าต้องประทับใจอย่างแน่นอน

ชมความงามจากมุมสูงของกัวลาลัมเปอร์กับหอคอยกัวลาลัมเปอร์

หอคอยกัวลาลัมเปอร์ หรือ Menara Kuala Lumpur คนแถวนั้นมักเรียกว่า หอคอยเคแอล เป็นหอคอยสูงที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย วัตถุประสงค์หลักของหอคอยแห่งนี้ก็เพื่อต้องการใช้สำหรับการสื่อสาร เป็นหอส่งสัญญาณที่มีความสูงถึง 421 เมตร ด้านในของหอคอยจะมีภัตตาคารหมุนโดยรอบซึ่งคนที่ขึ้นไปบริเวณชั้นดังกล่าวจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์เลยทีเดียว หอคอยกัวลาลัมเปอร์เป็นมุมมองที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน คล้ายกับว่าเป็นจุดสังเกตเช่นเดียวกับเปโตรนาสทาวเวอร์ อย่างไรก็ตามหอคอยแห่งนี้มีความสูงมากกว่าเปโตรนาสทาวเวอร์ เนื่องจากว่ามันถูกสร้างในพื้นที่ที่เป็นเนินเขา ตรงใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีระดับความสูง 515 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ส่งผลให้หอคอยกัวลาลัมเปอร์กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในกัวลาลัมเปอร์ สำหรับหอคอยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของมาเลเซีย เริ่มต้นสร้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2534 การก่อสร้างถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นการขยายป่าเขตร้อน Bukit Nanas พร้อมกับทำการขุดดินเพื่อเตรียมการก่อสร้าง ช่วงแรกนี้ทำเสร็จวันที่ 15 สิงหาคม 2535 ช่วงที่ 2 เริ่มต้นวันที่ 6 กรกฎาคม 2535 ทำการสร้างรากฐานพร้อมด้วยชั้นใต้ดินของหอคอย โดยรากฐานเสร็จสมบูรณ์วันที่ 15 เมษายน 2536 หอคอยกัวลาลัมเปอร์ถูกเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการสำหรับใช้ในงานกระจายเสียงโดยมหาเธร์ โมฮัมหมัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2536 มีเสาส่งสัญญาณถูกติดตั้งด้วยความสูงที่สูงที่สุดถึง 421 ตร.ม. จากพื้นดิน
ช่วงที่ 3 เป็นการก่อสร้างโครงสร้างหลักเริ่มต้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2537 เป็นการก่อสร้างที่ยืดเยื้อเพราะเริ่มด้วยการสร้างแต่ละชั้นของหอคอยไปจนถึงส่วนยอด มีการสร้างอาคารสำหรับนักท่องเที่ยว แล้วเสร็จวันที่ 13 กันยายน 2538 ในส่วนนของอาคารท่องเที่ยวมีการออกแบบให้สะท้อนถึงวัฒนธรรมอิสลามของชาวมาเลเซีย ห้องโถงหลักเพดานถูกตกแต่งด้วยโคมเคลือบกระจกที่มีความประณีตส่องประกายคล้ายเพชรเม็ดใหญ่ ถูกออกแบบและจัดให้อยู่ในรูปแบบของ Muqarnas หรือคานรับของสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย จากนักแกะชาวอิหร่าน Isfahan เปิดให้สาธารณชนเข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 ตุลาคม 2539