Merdeka Square
สถานที่ท่องเที่ยว

จตุรัสเมอร์เดก้า มาเลเซีย (Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka)

เป็นเรื่องปกติของทุกประเทศหากเคยเป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่นมาก่อน วันใดก็ตามที่พวกเขาสามารถประกาศตัวเป็นอิสระได้แล้วก็มักจะต้องมีสถานที่สำหรับประกาศชัยชนะแห่งนี้พร้อมกับเป็นสถานที่แห่งความทรงจำเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านั้นเอาไว้เป็นอย่างดี มาเลเซียเองในอดีตก็เคยเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรมาก่อนในสมัยที่เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคม เมื่อพวกเขาสามารถประกาศเอกราชเป็นของตนเองได้ทำให้สถานทีอย่างจตุรัสเมอร์เดก้า ( Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka) มาเลเซีย กลายเป็นสถานที่ที่พวกเขายกย่องให้มีความสำคัญมากๆ

จตุรัสเมอร์เดก้า ( Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka) มาเลเซีย สถานที่แห่งประวัติศาสตร์แห่งชนชาติมาเลเซีย

จตุรัสเมอร์เดก้า ( Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka) มาเลเซีย ที่มีความหมายว่าอิสรภาพแห่งนี้เคยได้รับการยกย่องให้เป็นหัวใจของมาเลเซียในยุคล่าอาณานิคมมาก่อน สถานทีแห่งนี้รายล้อมไปด้วยอาคารปกครอง แถมในอดีตครั้งหนึ่งยังเคยเป็นสนามคริกเกตของทีม Royal Selangor Club ด้วย ในช่วงปี 1957 ธงยูเนี่ยนแจ๊คได้ถูกลดลงพร้อมกับได้มีการชักธงชาติมาเลเซียขึ้นไปสู่ยอดเสาแทนเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของประเทศแห่งนี้ให้พันจากการเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันนี้จตุรัสเมอร์เดก้า ( Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka) มาเลเซียคือสถานที่สำหรับการเฉลิมฉลองวันแห่งอิสรภาพของประเทศ คอนเสิร์ต รวมถึงเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ด้วย หากได้เดินตามความยาวของจัตุรัสแห่งนี้จะได้ชมอาคารสไตล์โคโลเนียล โดยอาคารที่ดึงดูดสายตามากที่สุดคือ 1897 Sultan Abdul Samad ถูกออกแบบโดย Arthur C. Norman เป็นผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย อาคารอิฐสีแดงและขาวที่ประกอบไปด้วยทางเดินอันสลับซับซ้อนมีหอคอยยอดโดมและหอนาฬิกาสูง 41 เมตร ส่วนอาคารตรงข้ามคือ Royal Selangor Club อาคาย้อนยุคทิวดอร์ถูกสร้างขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เคยเป็นสถานที่พบปะของเจ้าหน้าที่อังกฤษระดับสูง และเป็นสถานที่แข่งขันคริกเกต

หากเดินไปตามทางพุ่มไม้ตัดแต่งแสนงดงามก็จะพบกับเสาธงสูง 95 เมตร เป็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงความเป็นอิสรภาพของชาวมาเลเซียได้เป็นอย่างดี จากนั้นไปยังหอศิลป์กัวลาลัมเปอร์เพื่อดูงานภาพถ่ายและวัตถุโบราณแบบประวัติศาสตร์ของเมือง หรือลงด้านใต้ไปหน่อยจะพบกับพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ จะได้พบงานต่างๆ กว่าร้อยชิ้นที่ย้อนอดีตถึงประเพณีการทอผ้าและการปักของมาเลเซีย สำหรับจตุรัสเมอร์เดก้า ( Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka) มาเลเซีย ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองของกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตรงข้ามมัสยิด Jamek ฝั่งด้านแม่น้ำ Sungal Gombak สามารถเดินทางได้ด้วยขนส่งสาธารณะ เปิดให้บริการทุกวันไม่เสียค่าผ่านประตู รวมถึงหอศิลป์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์สิ่งทอด้วย